Podporný tím predstavuje tím odborníkov, ktorí sú prítomní priamo v škole a aktívne sa podieľajú na tvorbe kultúry školy. Pracujú nielen so žiakmi, ale aj s učiteľmi, rodičmi a hlavne nastavujú systematické procesy, ktoré sú účinné na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu.


ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

Mgr. Katarína Hrabovská

Mgr. Zuzana Hrušková

Mgr. Monika Mináriková

PEDAGOGICKÍ ASISTENTI

Michaela Belúchová

Mgr. Branislava Bieliková

Ing. Miroslava Bodlalová

Ing. Martina Ďatková

Eliška Slaničková

VÝCHOVNÝ A KARIÉROVÝ PORADCA

Mgr. Renáta Minarčíková

KOORDINÁTORI

Koordinátor ľudských práv a výchovy proti šikanovaniu

Mgr. Marika Bučová

Koordinátor primárnej prevencie (5.-9. ročník)

Ing. Tatiana Šimonová

Koordinátor primárnej prevencie (1.-4. ročník)

Mgr. Ivana Mičúchová Petrusová


Základná škola Bytča, Ulica mieru 1235
Všetky práva vyhradené 2022
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!