NOVINKY

Šikanovanie a kyberšikanovanie patria v súčasnej dobe medzi najzávažnejšie formy násilia. V mesiacoch október a november sa žiaci siedmych ročníkov zúčastnili preventívnej aktivity zameranej proti šikanovaniu a kyberšikanovaniu pod vedením Mgr. Miroslava Martončíka z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bytči. Veľkým...

Hudba lieči telo i dušu, hudba spája, hudba je univerzálny jazyk... známe a pravdivé slová. Ich význam a hĺbku si vychutnali žiaci prvého stupňa na zážitkovom workshope - Preži hudbu vlastným telom, ktorý sme vďaka finančnej podpore projektu Nadácie Volkswagen Slovakia - Inkluzívna škola mohli realizovať na našej škole.

Emocionálne zdravie má zásadný vplyv na naše šťastie a spokojný život. Už malé deti vo veku 5 - 7 rokov sa vedia naučiť také spôsoby zvládania a riešenia problémov, ktoré im pomôžu vyrovnať sa s každodennými pocitmi a situáciami a viesť tak šťastnejší život.

Nie deň, ani týždeň, ale rovno celý mesiac sme sa venovali so žiakmi II. stupňa téme duševného zdravia. Zatiaľ čo sme s piatakmi vypracovávali pracovný list s rôznymi relaxačnými cvičeniami, šiestaci diskutovali o tom, čo im pomáha cítiť sa lepšie, tiež kto im pomáha a aký vplyv má na duševné zdravie naša psychická odolnosť.

Canisterapia je jednou z foriem animálnej terapie. Využíva sa pri nej poznatok, že zviera, v tomto prípade pes, pozitívne vplýva na človeka v oblasti - emocionálnej, psychosociálnej i fyzickej.

V októbri sa začal s našimi prvákmi opäť realizovať celosvetový program Zippyho kamaráti, v spolupráci so školskou psychologičkou a s triednymi učiteľkami. Pre tretiakov a štvrtákov sa po prvýkrát realizuje aj pokračovanie tohto programu - Kamaráti Jabĺčka. Realizácia prebieha za prítomnosti špeciálnych pedagogičiek a samozrejme triednych učiteliek...

Mnohým z nás sa opäť počas prázdnin chcelo prísť do školy a stráviť tak, možno netradičný čas so svojimi kolegami a priateľmi.

Základná škola Bytča, Ulica mieru 1235
Všetky práva vyhradené 2022
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!