Školský psychológ

Mgr. Lucia Synáková

Kde ma nájdete?

Budova C 114

Konzultačné hodiny pre žiakov 

Streda: 13:30 - 14:00

Konzultačné hodiny pre učiteľov

Pondelok: 13:30 - 14:30

Kontakt

lucysynak@centrum.sk


Služby školskej psychologičky sú určené pre: žiakov, rodičov a zákonných zástupcov a zamestnancov školy.

  • Žiakom pomáha riešiť problémy súvisiace s učením alebo osobným životom.
  • Rodičom pomáha pri riešení aktuálnych ťažkostí dieťaťa, poskytuje poradenstvo pri výchovných problémoch a problémoch s učením alebo správaním.
  • Pedagógom pomáha porozumieť žiakom a ich problémom a potrebám. Spolupracuje pri voľbe vhodného prístupu k žiakom. Hľadá spolu s pedagógom vhodné metódy pre lepšiu spoluprácu so žiakmi.
Základná škola Bytča, Ulica mieru 1235
Všetky práva vyhradené 2022
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!