Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Katarína Hrabovská
Mgr. Zuzana Hrušková
Mgr. Monika Mináriková

Kde nás nájdete?

Budova B (1. stupeň), kabinet špeciálneho pedagóga, 3. poschodie
Budova C (2. stupeň), kabinet špeciálneho pedagóga, prízemie

Konzultačné hodiny

Pondelok: 13:05 - 14:30


Školský špeciálny pedagóg sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiaka so zdravotným znevýhodnením na bežnej škole. Podieľa sa na vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho programu. V procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby. Poskytuje konzultácie, rady a informácie ostatným odborným pracovníkom školy i rodičom žiaka. Podľa potreby spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami, predovšetkým s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, centrom pedagogicko - psychologického poradenstva, prípadne aj s lekármi.

Základná škola Bytča, Ulica mieru 1235
Všetky práva vyhradené 2022
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!